mandag 14. januar 2008

Gode tanker fra Finnmark Høyre

Finnmark Høyre ønsker å overføre videregående skole fra fylkeskommunen til kommunen. Radio Nordkapp har publisert hele resolusjonen.

Forslaget er godt. Det betyr i praksis to forvaltningsnivå istedenfor tre. Det vil være effektivisering i praksis, uten at skoleverket forringes ytterligere.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, kommunen er jo så flink til å drive andre ting, at de får sikkert til å drive videregående skole også... Ho-ho!

Solvik sa...

Nå er Nordkapp kommune verken dårligere eller bedre til å drive tilbud enn de kommunene Nordkapp kan sammenligne seg med. Noe drives godt i Nordkapp, mens andre ting helt klart kan forbedres, på lik linje med det som er tilfellet i andre kommuner og fylkeskommuner. Grunnen til at kommunene bør overta de videregående skolene er effektivisering. Fordyrende ledd vil forsvinne, og det betyr muligheter for skattelettelser eller å bruke penger på andre felt, eventuelt styrke skolene økonomisk.

Prinsipielt mener jeg at det er uheldig at staten/offentlig sektor er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen. Staten kan dermed gi seg selv fordeler, fordi man har på flere hatter. På enkelte felt deler Høyre mitt syn, men partiet er ikke konsekvent. Derfor må jeg skrive ”jeg” og ikke vi.