torsdag 24. januar 2008

Tenk nytt i havneselskapet

Nå består styret i Nordkapp Havn KF av Bjørn-Ronald Olsen, Ole Håvard Olsen, Lill-Anni Amundsen og Ann Kristin Samuelsen. Personene representerer henholdsvis Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. I tillegg valgte kommunestyret brukerrepresentantene Leif Figenschau og Stig Tønderlund.

Mye kan sier om norske havner, men det meste er regulert av sentrale myndigheter. Det er ikke så enkelt å komme med paroler om full privatisering på grunn av lovverket. Havneloven er et sentralt verktøy for staten.

Jeg beklager, sannsynligvis med full ryggdekning fra Nordkapp Høyre, at det er politikere som utgjør styret i selskapet. Politikere er helt vanlige personer som tar gode og dårlige valg, som tar mer eller mindre gode beslutninger. Havna i Nordkapp er for viktig til å leke butikk. Derfor burde havnestyret vært sammensatt slik at havne kunne gi Nordkapp konkurransefortrinn sammenlignet med plasser vi konkurrerer med. Det har dessverre aldri vært tradisjon for annerledes tankegang i Nordkapps havnepolitikk. Heller ikke etter at havna ble organisert som et kommunalt foretak.

Nå har Nordkapp kommune og Porsanger kommune gått sammen om å etablere et felles havneselskap, et såkalt IKS. Det betyr at Nordkapp Havn KF får mye mindre å si, men det betyr også at kommunene skal velge et styre som skal organisere driften av det nye selskapet. Jeg håper, forhåpentligvis med hardt arbeid fra Høyres side, at styrerepresentantene i det nye selskapet ikke er politikere som møter på møtene for å drikke kaffe og å spise kaker. Havnesaker er i dagens sosialdemokrati for viktig til at Nordkapp kan leke butikk.

Det er ordførerne i Nordkapp og i Porsanger skal velge styret i det nye selskapet. Det betyr at Kristina Hansen og Mona Skanke har mye makt i denne saken. Jeg håper de bruker makten på en god måte for lokalsamfunnet. Et styre bestående av politikere vil være misbruk av unike muligheter.

Ingen kommentarer: