onsdag 23. januar 2008

Oljeutslipp – naturlige lekkasjer

Mange er redd for petroleumsaktiviteter i nordområdene på grunn av utslipp og forurensninger. SV har et klart standpunkt mot olje – og gassvirksomhet i Barentshavet. Høyre er, naturlig nok, for oljeaktiviteter i nordområdene.

Denne uken kom følgende melding på NRK Tekst-TV:
De største oljeutslippene i nordområdene kommer fra lekkasjer fra havbunnen, og ikke fra menneskelige aktiviteter.

Det kommer frem i en ny vitenskapelig rapport som offentliggjøres på en nordområdekonferanse i Tromsø.

--Mange vil bli overrasket over deler av det som kommer frem, sier seniorrådgiver Erik Syvertsen i Statens forurensningstilsyn, ifølge NKR tekst-tv.

Overrasket?
Jeg innrømmer at jeg er litt forbauset, men på en positiv måte. Jeg vet at naturen går sin gang og at det betyr en del forurensning, men jeg visste ikke at de største oljeutslippene i nordområdene kommer fra lekkasjer fra havbunnen som ikke er menneskeskapt.

Denne rapporten må leses. Hvis nyhetsmeldingen til NRK er sann, er det positivt for alle oss som ønsker petroleumsaktiviteter i nordområdene.

Ingen kommentarer: