mandag 7. januar 2008

Ja til privat initiativ

Flerbrukshallprosjektet er et godt eksempel på at prosjekt kan etableres i privat regi, også i Nordkapp.

Bønna, er du full, vil noen idrettsmotstandere sikkert spørre? Dem vil påstå at en ny flerbrukshall i Honningsvåg er et kommunalt prosjekt ettersom kommunen skal bygge hallen.

Det er sentrale myndigheter som oppmuntrer til kommunalt eierskap gjennom momsrefusjonsordningen. Uten denne ordningen, ville flerbrukshallprosjektet helt sikkert ha blitt drevet frem uten offentlig innblanding. Det hadde vært det beste, men når staten har utformet en ordning som har smutthull er det naturlig at en del aktører vil utnytte ordningen. HT & IF Allianse er ikke et unntak.

Jeg ønsker ikke mer kommunal eiendomsmasse, men synes faktisk det er greit at rådmannen innstiller at hallen skal bygges i kommunal regi for å få momsrefusjon. Jeg håper og tror politikerne slutter seg til rådmannen.

Saken avgjøres av kommunestyret den 15. januar. Hvis kommunestyret sier ja, lukter det comeback for unge Solvik som venstre back. :)

Ingen kommentarer: