mandag 21. januar 2008

Overvåking av barn

Barn som går i barnehage har også krav på personvern. Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av barnehageloven er kritikkverdig. Istedenfor å forenkle lovverket, ønsker regjeringen en mer detaljert lov der personvernet svekkes.

Skrekkscenariet er at personopplysninger misbrukes eller kommer på avveie. Det kan faktisk skje dersom regjeringen får igjennom endringene i barnehageloven. Regjeringen ønsker en omfattende registrering av barnehagebarn. Dette vil selvsagt svekke personvernet, som står nokså svakt i Norge allerede. Jeg ønsker ikke å vite alt om alle barna som går i barnehage i Nordkapp.

Mer om denne saken i Liberaleren, en nettavis som tar personvernet på alvor.

Ingen kommentarer: