torsdag 8. juli 2010

Solvik om fotball

Publisert på nettstedet til HT & IF.

Bjørn Magne Solvik, nestleder i fotballgruppa, vil styrke Sportslig utvalg. Han håper utvalget blir større når styret velger representanter til utvalget etter høstens årsmøte.

Fotballgruppa har de siste årene opplevd en helt ny vår. I tiden med Odd Johnsen som leder i gruppa, har mye gått på skinner.

--Da Odd Johnsen ble valgt som leder, gjorde vi en kursendring. Vi fikk et styre som ble et overordnet organ og oppgaver ble fordelt gjennom ulike utvalg. Sportslig utvalg har ansvaret for sportslige spørsmål. Gruppa har blitt så stor, at vi må styrke dette utvalget. Den nye organiseringen har gitt økt fokus på det sportslige, og økt fokus på økonomi og organisasjonsbygging. Det sier Bjørn Magne Solvik.

Bjørn Magne Solvik kan fortelle at gruppa har økt inntektene betraktelig de siste tre årene. Det er også laget planverk som styret prøver å følge slavisk.

I dag er det Ole Dyrstad som er sportslig leder. Med seg i utvalget har han Bernt Arild Nicolaisen, Ronny Andersen og Atle Markussen.

--Sportslig utvalg har gjort en fantastisk jobb. Skal vi klare å holde på personene samt å forbedre kommunikasjonen innad i gruppa, må utvalget utvides. Jeg regner med at styret er samstemte i denne saken, sier Solvik.

Nok av saker
Sportslig utvalg har denne sesongen hatt nok av saken, i tillegg til driften av det sportslige i gruppa.

--Det har vært overgangssaker. Vi fikk nye A-lagstrenere like før sesongen startet. I sommer har det vært interne diskusjoner rundt ett av de aldersbestemte lagene. Jeg vet ikke hvor mye tid Ole Dyrstad har brukt på HT & IF de siste årene, men det er et imponerende antall timer, sier Solvik.

Sportslig utvalg har sørget for at gruppa har fått dokumenter på Retningslinjer for bruker av spillere, Retningslinjer for hospitering og retningslinjer for trenerne. Alle disse dokumentene skal rullere i løpet av høsten.

--Vi skulle gjerne hatt på plass en sportsplan, men det er grenser for hva representantene i Sportslig utvalg kan rekke over. Derfor er sportsplanen utsatt inntil videre, sier Solvik.

Solvik kan også fortelle at det foreligger planer for at A-lagsspillerne må skrive kontrakter med klubben.

Nye oppgaver
Styret har med den nye organiseringen tatt fatt på nye oppgaver.

--Vi har fått på plass planverk som virksomhetsplan, stillingsinstrukser i fotballgruppa og arrangementsplan. Vi har i tillegg arrangert festivaler, fra Nordkappfestivalen til The Liverpool Way Fotballskole. Vi har også arrangert bedriftsfotball. På toppen av det hele kommer den ordinære driften. Uten en omorganisering, ville dette vært umulig å oppnå. Det sier Bjørn Magne Solvik, som minner om at alle i fotballgruppa jobber helt gratis uten noen former for godtgjørelser.

Solvik regner med at styret fortsetter tradisjonen med å velge Sportslig utvalg som første sak etter årsmøtet, som blir avviklet i løpet av oktober måned.

Ingen kommentarer: