tirsdag 20. juli 2010

CEPOS vil avskaffe terrorlov

CEPOS, en liberal og uavhengig tankesmie i Danmark, vil fjerne den delen av terrorlovgivningen som forplikter teleselskapene til å gjemme borgernes opplysninger i ett år.

--Et dyrt og vidtgående system er iverksatt. Resultatene står ikke i forhold til målsetningen. Loven trådte i kraft som et ledd i kampen mot terror. Det er begrenset med bevis på at loven blir brukt til dette, sier jurist hos CEPOS, Jacob Mchangama til Information.dk.

Det betyr at den liberale tankesmien i Danmark, er på linje med motstanderne av datalagringsdirektivet i Norge. Direktivet gir ikke de fordelene som arbeiderpartipolitikerne fronter i debatten som pågår her hjemme.

Obligatorisk i Høyre
Jon Wessel-Aas, én av de mest kjente mot direktivet i den norske debatten, mener CEPOS-evalueringen bør være obligatorisk i Høyre. Han ytrer sitt ønske klart og tydelig på Twitter.

--For alle i Høyre som er i tvil om datalagringsdirektivet, bør evalueringen fra Danmark være obligatirisk. Det skrev Jon Wessel-Aas på Twitter i formiddag.

Høyre gjennomfører nå en høringsrunde om datalagringsdirektivet. Høringsfristen er satt til 27. august. Jeg håper medlemmene i Høyre gir partiledelsen et klart råd, nemlig et rungende nei til dette direktivet.

Ingen kommentarer: