onsdag 14. juli 2010

Gi staten gode forslag

Kommunalminister Liv Signe Navarsete ønsker forslag på ny tittel for den administrative lederen i kommunen. Rådmann er ikke en kjønnsnøytral tittel.

En del kommuner sliter med å ansette rådmenn, eller administrasjonssjef som loven kaller den øverste administrative lederen i kommunen for. Det er 18 prosent kvinner som innehar rådmannsjobben i norske kommuner.

regjeringen.no tar kommunalministeren imot forslag.

For kommuner som driver etter formannskapsmodellen, er rådmannen den høyeste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette vedtak, og skal sørge for at den daglige driften blir gjennomført.

Ingen kommentarer: