mandag 5. juli 2010

Mye mørke penger i utelivsbransjen

Politikerne har gjennom skatter og avgifter lagt til rette for mange mørke penger for aktørene i utelivsbransjen.

Skatt Midt-Norge har kontrollert 82 serveringssteder i regionen. Over halvparten av disse holdt omsetning utenfor regnskapet, ifølge NRK.no.

De som følger lovverket til punkt og prikke, sliter økonomisk. Aktørene i denne bransjen har elendige rammebetingelser. Næringen er gjennomregulert. I tillegg er avgiftsnivået svært høyt.

Politikerne har skylden for mange mørke penge i denne bransjen. Det er lett å forstå at mange benytter seg av ”rett i lomma”-prinsippet. Situasjonen blir ikke bedre med innstramninger i alkoholloven med skjenkerett til klokken 02:00 for dem som får skjenkebevilling.

Nordkapp kommune har gjort det vanskelig for næringsaktørene, fordi kommunestyret har vært restriktiv i bevillingspolitikken. På 90-tallet var det trynefaktoren som avgjorde om en søker fikk bevilling eller ikke. Heldigvis er den tiden forbi. Nå er eiendomsskatten det største kommunale problemet for aktørene i utelivsbransjen.

Ingen kommentarer: