tirsdag 6. juli 2010

Ny skjenkeplass ga færre voldsaker

Hammerfest ble lenge regnet som ”Norges farligste by”.

Nå har antall voldsaker blitt kraftig redusert. Politiet trekker frem det nye diskoteket for ungdommer, som har skjenkebevilling, som én av årsakene for en hyggelig statistikk.

--18-åringer har nå et tilbud i sentrum. Det har gitt færre alenehjemmefester, sier politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Geir Ove Heir til NRK.no.

Dette er nok et bevis på at en liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk.

Diskoteket
Selv om ungdomsdiskoteket har gitt færre privatfester, er det betenkelig at Hammerfest kommune støttet bedriften økonomisk.

Bruk av skattefinansierte penger i næringslivet gir skjeve konkurranseforhold. De som får penger fra en skattefinansiert instans, har betydelige konkurransefortrinn i forhold til alle andre som ikke mottar penger.

I tillegg er det betenkelig at avholdsmennesker blir tvungen til å støtte skjenking gjennom skatter og avgifter.

Ingen kommentarer: