mandag 26. juli 2010

Overvåking er ute av kontroll

Innholdet i kommunikasjonen lagres, ifølge Aftenposten.

Aftenposten har fått tilgang til en rapport om datalagringsdirektivet. Rapporten er utarbeidet av datatilsynene i de 27 medlemslandene i EU. I rapporten blir datalagringsdirektivet slaktet, ifølge Aftenposten.

Konklusjonen er at direktivet må skrotes eller endres. Nok et godt argument mot datalagringsdirektivet! Hvis du ikke har meldt deg som støttespiller for kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet, gjør det nå!

Ingen kommentarer: