onsdag 28. juli 2010

Barnehagepolitikk

Det bør være oppsiktssvekkende at politikerne bruker 27 milliarder kroner i året på barnehager, men politikken har dessverre bred støtte på Stortinget. Det går utover skattebetalerne som betaler mesteparten av regningen.

Det er debatt om barnehager, etter at regjeringen sendte ut et forslag om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Høringsfristen går ut 31. juli. Det er årsaken til at ulike medier har grepet fatt i noen høringsuttalelser.

Regjeringen har mottatt reaksjoner på utbyttebegrensningen som ligger i høringsdokumentet. Én av de som skriver best om forslaget, er Are Slettan på egen blogg.

Forslaget om utbyttebegrensning er ikke overraskende, tvert imot. Regjeringspartiene er nokså konsekvente når det gjelder barn og derfor får heller ikke eiere av skoler tjene penger på driften. Jeg antar at leserne husker debatten rundt John Bauer-skolen.

Det meningsløse og inkonsekvente i regjeringens politikk, er at bedrifter som driver i andre sektorer, med skattefinansierte tilskudd, får ta utbytte. Hurtigruten ASA er ett av mange eksempel. Hvorfor regjeringen mener private aktører ikke kan tjene penger på barn, er totalt uforståelig. Uten økonomisk gevinst er det få som er villige til å satse penger, enkelt og greit. Hvis ingen private aktører bidrar, vil hele velferdssamfunnet ramle sammen.

Ingen kommentarer: