torsdag 22. juli 2010

Borgerne betaler mer skatt

Skatteinntektene har økt, ifølge Skatteregnskapsstatistikken som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for første halvår 2010.

Skatteinntektene utgjorde 304,8 milliarder kroner i årets seks første måneder, og kontinentalsokkelen er ikke inkludert i tallet. Det betyr at borgerne betalte 15,1 milliarder kroner eller 5,2 prosent mer, sammenlignet med den samme perioden i fjor.

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Ingen kommentarer: