onsdag 7. juli 2010

Høye kommunale avgifter

Nordkapp har dessverre de høyeste kommunale avgiftene, ifølge en undersøkelse som Finnmark Dagblad har utført.

Borgere i Nordkapp betaler kroner12 169 kroner i kommunale avgifter, en vekst på 13,5 prosent. Vår kommune blir kun slått av Porsanger.

Trøsten for være at kommunen har gjort store investeringer de siste årene, og at det er hovedårsaken til de høye avgiftene. Det må likevel være rom for å effektivisere, fordi andre kommuner har langt lavere avgifter enn det vi kan skryte av.

Jeg regner det som opplagt at kommunen nå gjennomfører selvkostprinsippet på de kommunale tjenestene. Det betyr at avgiftspengene ikke skal subsidiere andre deler av driften til Nordkapp kommune.

For å se statistikken, kjøp dagens utgave av Finnmark Dagblad.

Ingen kommentarer: