onsdag 9. mars 2011

Spent!

Det er lenge siden jeg har følt så stor spenning for en sak som dagens DLD-sak som stortingsgruppa til Høyre skal behandle. Høyre sitter med nøkkelen i saken.

Frank Bakke Jensen kalte datalagringsdirektivet et hån mot personvernet i valgkampen i 2009. Hans uttalelser er i tråd med synet et flertall i Høyre har, noe som klart og tydelig frem under partihøringen som ble gjennomført. Jeg forventer at Høyre avstår fra å være en nikkedukke for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Skal jeg forbli høyresympatisør, er partiet nødt til å ta personvernet og partiprogrammet på alvor. Partiprogrammet er klinkende klart, uten at datalagringsdirektivet er nevnt spesielt. Aftenposten mener Høyre er oppe til eksamen og jeg er enig i påstanden.

Det er en spennende dag for oss som er opptatt av personvern og den liberale rettsstaten.

Jeg har vært leder i Nordkapp Høyre, ledet to lokale programprosesser, ledet nominasjonskomiteen i Finnmark Høyre, sittet i Finnmark Høyres styre og vært valgkampansvarlig da Raymond Robertsen ble valgt inn på Stortinget. Sier Høyre ja til DLD, kommer jeg helt sikkert til å angre på det jeg har gjort for Høyre. Noen prinsipper må en ha!

Ingen kommentarer: