onsdag 2. mars 2011

Fyttigrisen for en innsats

Jeg mottar fortsatt e-poster fra meningsutvekslinger mellom trenerne og Sportslig utvalg i fotballgruppa. I gruppa blir det nå oppsummert hvor mye tid hver enkelt tillitsmann bruker på dugnadsarbeid for HT & IF og lokalmiljøet. De første regnestykkene fra trenerne viser et utrolig antall timer på dugnadsarbeid. Det er helt vilt at så mange personer bruker så mye tid. Dette er dugnad, altså gratisarbeid for lokalmiljøet.

Jeg har kun sett tall fra fotballgruppa i HT & IF. I tillegg kommer turngruppa, håndballgruppa og revygruppa i foreningen. HT & IF er bare én av mange frivillige organisasjoner i Nordkapp. Uten frivillig sektor vil Nordkapp-samfunnet omtrent stoppe opp. Ildsjelene gjør en fantastisk jobb i og for lokalsamfunnet.

Jeg håper Odd Johnsen, Ole Dyrstad & co presenterer tallene for befolkningen. Den viktigste kultureliten i Nordkapp er de som jobber dugnad for lokalsamfunnet.

Ingen kommentarer: