mandag 7. mars 2011

DLD og Høyre

--Etter å igjen ha lest første side i Høyres prinsipprogram forstår jeg ikke hvordan noen kan forvente at partiet skal stemme for datalagringsdirektivet, skriver Per Vinje på Twitter.com.

De aller fleste som er opptatte av landsmøtevedtatte program, sliter med å forstå hvordan Høyre kan forsvare et eventuelt ja til DLD.

Sjekk selv Høyres program på Hoyre.no.

Jeg er ekstremt opptatt av partiprogrammene. Jeg mener dem som er valgt inn skal følge programmene. De som er uenige i programmet må ta fighten neste gang programmet behandles i partiorganisasjonen. Det er absolutt lov med omkamper, men det er vedtatt program som må være gjeldende.

Programmet er politikernes kontrakt med velgerne!

Ingen kommentarer: