fredag 6. august 2010

Eiendomsskatt blir bryggeskatt

Marinaeierne i Sarpsborg har bestemt seg, og anker dommen fra tingretten i Sarpsborg.

Kampen mot eiendomsskatten, også kalt bryggeskatten i det maritime miljøet i Sarpsborg, fortsetter. Tingretten i Sarpsborg har fastslått at flytebrygger er fast eiendom. Dermed kan flytebrygger skattlegges. Det gir økte inntekter for politikerne og større utgifter for borgerne og privat næringsliv.

De fem lokale marinaeierne i Sarpsborg har besluttet å anke saken om eiendomsskatt på flytebrygger, ifølge SA.no.

Dette er en viktig prinsipiell sak. Taper marinaeierne i Sarpsborg, kan mange andre flytebryggeeiere få eiendomsskatt. Politikerne eier ikke magemål og det er denne saken et godt bevis på. Istedenfor nye skatter bør kommunepolitikerne foreta kutt i utgiftene. Politikerne har mange valgmuligheter når det gjelder kutt og kun fantasien setter grenser.

Ingen kommentarer: