torsdag 12. august 2010

Bevillingsordning for salg av tobakk

Det blir, ifølge Stavanger Aftenblad, diskutert to mulige bevillingsordninger for salg av tobakksvarer. Begge løsningene er motbydelige!

Diskusjonen pågår i forbindelse med ny nasjonal tobakksstrategi i 2011 og revidering av tobakksskadeloven. Journalisten som har skrevet artikkelen for avisen, mener det er bred enighet om en bevillingsordning. Debatten går nå på hvilken ordning som blir innført i Norge.

Det ene alternativet er å innføre en bevillingsordning der kommunene bestemmer hvem som skal få lov til å selge tobakk, et forslag som tidligere helseminister Dagfinn Høybråten vurderte allerede i 2002. Det andre forslaget, som blir kalt ekstremt i artikkelen, er å gi bevilling til de som allerede har ølbevilling.

Det er forkastelige forslag som er oppe til debatt, blant annet i Helsedirektoratet. Forslagene strider med eiendomsrettigheter og avtalefriheten. Det er formynderi på sitt aller verste! Politikere som ønsker bevillingsordningen velkommen, bør si ifra om det klart og tydelig foran valget i 2013.

Mer om saken på Aftenbladet.no.

Ingen kommentarer: