onsdag 9. desember 2009

Juks!

De som stemte imot eiendomsskatt i kommunestyret på tirsdag, burde fremmet kuttforslag som tilsvarer inntektstapet.

Det er juks å være imot eiendomsskatt, samtidig som motstanderne av denne skatten bruker inntektene eiendomsskatt medfører. Skrev jeg juks? Jeg mener useriøst!

At eventuelle forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre blir nedstemt, er ikke et argument for å unnlate å fremme forslag. Det er forslag som er politikk, og det er forslagene som skal vise forskjellene mellom partiene. Mangel på forslag viser at kommunestyret består av en sosialdemokratisk og grå masse. Budsjettvedtakene for 2010 viser en slående enighet i Nordkapp kommunestyre. Politikere som i fremtiden roper på en ny kurs, har ikke stor troverdighet.

Ingen kommentarer: