tirsdag 8. desember 2009

Det var så mørkt, så mørkt

Noen medlemmer i fotballgruppa og en del gamle fotballspillere som har flyttet fra kommunen, tror tydeligvis at det er automatikk i at fotballgruppas organisasjon skal fungere tilfredsstillende til enhver tid. Det er ingen automatikk i dette.

På Facebook.com får klubbens styre kritikk fordi Romjulsturneringen er lagt til Nordkapp Flerbrukshall. Styret blir kalt inkompetent av en rekke personer.

Jeg har meldt meg ut av gruppa, og kan derfor ikke sitere det som blir skrevet der.

Jeg har lyst å minne disse personene om at styret og stell i fotballgruppa fungerte dårlig for noen få år siden, så dårlig at gruppa ikke fikk valgt et styre på årsmøtet for 2007. Det var stor aktivitet i gruppa, men lite system i det som ble gjort. Det fungerte så dårlig at fotballgruppa slet med å fylle styreposisjonene. Derfor ble det besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte 22. april 2008. Det ble gjort en rekke avtaler som sørget for at et styre ble valgt, for eksempel avtaler mellom Odd Johnsen og undertegnede som i dag er henholdsvis leder og nestleder i klubben.

Uten et styre, ville aktiviteten sunket dramatisk. Turneringer, seriespill og Romjulsturnering for mange spillere, ville vært en illusjon og ikke en realitet som det er i dag. Klubben ville fortsatt vært i en økonomisk hengemyr om ikke personer tok ansvar. Aktiviteten kommer ikke av seg selv. Noen må gjøre en jobb, og vinteren 2007/2008 var det ikke mange som ville gjøre denne jobben i klubben.

Etter det ekstraordinære årsmøtet 22. april 2008 har aktiviteten eksplodert, alt fra flere spillere og lag til arbeidsoppdrag for å få økonomi i det vi driver med. Økonomien har blitt forbedret. Organisasjonen er forbedret i de fleste ledd, og situasjonen kan ikke sammenlignes med år 2007, for å nevne et tilfeldig år.

Målsetningen er system som ikke gjør klubben så sårbar ovenfor enkeltpersoner. Det betyr at gruppa ikke skal ramle sammen når for eksempel Odd Johnsen, Ole Dyrstad, Kjell Andreassen eller Bjørn Magne Solvik gir seg. Det er laget en rekke planer, og planverket skal gjøre det enklere å være leder, nestleder og styremedlem i fotballgruppa. Forutsigbarhet er et nøkkelord, og da må enstemmige vedtak i plandokumentene bli fulgt av styret.

På årsmøtet som ble avholdt 30. oktober 2009, var det få problem med å få valgt et fulltallig styre. I løpet av ett og ett halvt år er situasjonen i fotballgruppa snudd opp ned. Det er i dag en veldreven gruppe med litt konkurranse om ulike verv. Situasjonen kan ikke sammenlignes med 2007. Det er system, forutsigbarhet og hardt arbeid som ligger bak endringene, endringer som alle som liker fotball skal nyte godt av,

Fotballgruppa er i dag Nordkapps største frivillige organisasjon, og er en del av HT & IF. Det er langt fra perfekt på alle nivå, men vi gjorde forbedringer i 2008. Vi tok nye steg i 2009 og skal ta nye steg i 2010. Musikken kommer ikke av seg selv, og medlemmene gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å skyte på pianistene.

Dette er ikke et forsvarskriv for meg selv, fordi jeg vet at jeg har vært med på å innføre system i gruppa. Det er ikke et forsvar for turneringen i Nordkapp Flerbrukshall, fordi vedtakene er gjort med et betydelig flertall hver gang det har vært avstemninger. Det er heller et rop om større engasjement hos de som betaler medlemskontingenten. De må benytte sin eierandel til å påvirke klubben i den retningen de ønsker.

Personer som ikke er medlem har ikke stemmerett.

En link til planene som fotballgruppas styre jobber etter.

3 kommentarer:

Bengt sa...

Romjulsturneringa ville vært en illusjon uten ht&if? Når ble dette en turnering som kun ht&if kan arrangere? Siden oppstart har ht&if arrangert turneringen en gang, og for å være ærlig merket jeg ikke noe forskjell fra tidligere år.. Nå derimot merkes det stor forskjell. En turnering du sier er fortapt uten ht&if arrangeres som en ny turnering, med døden av en fantastisk folkesamling og tradisjon som folk tok seg ekstra fri i julen for å være del i.

Dere tenker økonomi, men likevel leier dere idrettshallen også for å ikke la andre arrangere en bedre turnering. En turnering alle liker i et miljø alle kjenner - for ikke glemme en temperatur alle trives i.

Jeg håper ikke ht&if har dårlig økonomi, men jeg håper arrangementet i flerbrukshallen blir en stor nedtur slik at romjulsturneringen kommer tilbake til kjente røtter og største del av folket faktisk kan kjenne seg igjen og trives.

Solvik sa...

Det hadde muligens blitt romjulsturnering uten HT & IF, selv om den også kunne blitt nedlagt. Du glemmer pent og pyntelig at det er A-lagsspillere som har arrangert turneringen når den ikke var i regi av fotballgruppa.

Uten et styre på plass, ville det ikke vært en aktiv fotballgruppa, noe håndballgruppe vet alt om ettersom de har vært en den situasjonen langt oftere enn det vi har vært. Det betyr også en gruppe uten A-lag.

God økonomi henger sammen med fotballgruppas arrangement, og i 2009 er Romjulsturneringen èn av mange arrangement/dugnadsjobber.

Anonym, er du medlem av foreningen kunne du ha engasjert deg i denne saken på et langt tidligere tidspunkt. Er du ikke medlem har du ikke stemmerett.

Bengt-Ove Olsen sa...

Jeg er flyttet fra Honningsvåg, men har vært med i romjulsturneringen i flere år. Tidligere år har det, som jeg kan huske, vært vinneren av turneringen som arrangerer storparten året etter. Kanskje husker jeg feil, men i hvert fall husker jeg da Jørn Håvard og lage hans arrangerte. De fleste fra det laget var fraflyttet, men likevel gikk det prikkfritt.

Denne turneringen er en tradisjon i romjulen nå. Tviler sterkt på at noe så flott ville dø ut pga mangel på frivillige.