onsdag 12. mars 2008

Godt kjent for alle oppegående

Ååååå jeg som skulle begynne å drikke gledesøl, men kom over oppslaget i Finnmark Dagblad om Nordkapp kommune som har leid inn hjelp utenfra for å øke forståelsen for økonomikrisen. Tirsdag ble kortene lagt på bordet.

Dette har jeg advart imot i hele forrige periode. Dette har jeg skjelt ut høyrepolitikere for i flere sammenhenger de siste årene. Kommunens skakkjørte økonomi har alle et ansvar for, foruten om Fremskrittspartiet som ikke har vært representert i kommunestyret siden 1994. I årene 1991 til 1994 var dette partiet for store kutt på alle felt, fra kultur til næring.

Oppslaget i Finnmark Dagblad var ikke en nyhet, men det er sørgerlig at få har innsett galskapen. Derfor skal jeg drikke litt gravøl de neste timene, og be for en kursendring i Nordkapp. Vi må bort fra sosialdemokratiet!

Ingen kommentarer: