torsdag 13. mars 2008

Et godt samarbeid

Det er positivt med interkommunalt samarbeid. Det er effektivisering i praksis. Slikt samarbeid gjoer det enklere aa beholde fagmiljoe som igjen kan sikre bedre tjenester til borgerne. Samarbeid paa tvers av kommunegrenser er god hoeyrepolitikk. Det var Erna Solberg som virkelig satte fokus paa interkommunalt samarbeid i forrige periode, spesielt som statsraad. Mer om dette paa www.hoyre.no.

Jeg vil gratulere Nordkapp og Porsanger kommune med havneselskapet. Naar dette virker i praksis, kan kommunene gjoere det samme paa andre felt. Staa paa!

Kanskje kan bibliotektjenesten vaere det neste samarbeidsprosjektet mellom Nordkapp og Porsanger kommune. Det var et lite hint.

Ingen kommentarer: