tirsdag 8. juni 2010

Kommunen/staten sitter ikke med fasitsvarene

Sosialdemokratiske politikere, som tror politikk og skattefinansierte tiltak kan løse alle problemene, ønsker at kommunene skal arrangere kurs for foreldrene i forhold til å oppdra barn. Et grusomt forslag fra Marianne Aasen, leder av Utdanningskomiteen på Stortinget.

Jeg håper aldri Nordkapp kommune arrangerer eller organiserer kurs i barneoppdragelse.

Alle borgerne er ulike og det finnes dermed ikke et fasitsvar på barneoppdragelse.

Jeg er livredd for at det offentlige skal overta barneoppdragelsen mer enn det som allerede er gjeldende praksis gjennom skole, barnehage, skolefritidsordning og kulturskole. Jeg ønsker ikke DDR-politikk der partiet og staten utgjør fellesskapet. Barneoppdragelse er for viktig til å overlate ansvaret til politikerne.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Selv om vi er ulike vil det være mange fellestrekk, også mht. til barneoppdragelse. Forøvrig trur jeg mange kunne hatt godt av et slkt kurs.....

Solvik sa...

Anonym, hvis politikerne skal styre også dette området kan foreldrene like godt gi barnet til staten ved fødsel. Da blir barna et verktøy for politikerne og det er det ikke mange som forsvarer.

Anonym sa...

Du drar det vel langt når du snakker om at staten skal styre dette. Dette er et frivillig tilbud, hvor de som føler for det, kan benytte seg av tilbudet.

Selvfølgelig er det noen der ute som er usikker på barneoppdragelse. Jeg tenker da spesielt på de som er blitt foreldre i 17-18 års alderen.

Solvik sa...

Nei, jeg synes ikke jeg drar det spesielt langt. Staten har spist og spist på dette området i mange år, og former barna mer og mer. Dagens foreldre er i langt større grad i kontakt med det offentlige enn det foreldrene mine var. Jeg er en del av 73-generasjonen. Jeg er redd for spillerommet som blir mindre og mindre.

Resultatet av denne politikken?
Ikke spesielt bra. Ifølge eldre lærere på skolen er dagens elever helt annerledes enn det var da vi gikk på skolen. Det er, ifølge mine gamle lærere, som himmel og helvete.

I tillegg er det sentrale politikere som jobber for at barnehagen skal bli en del av grunnskolen. Skjer det mister foreldrene stor innflytelse over barna ettersom vi vet at omgivelsene påvirker barnas oppvekst.

Barneoppdragelse er for viktig til å overlate ansvaret til det offentlige gjennom politisk styring.

Anonym sa...

Det skulle da bare mangle at det ikke var forskjell fra da du begynte på skolen i 1980 og 30 år frem i tid. Unge i dag vokser opp i en helt annen digital verden, med de påvirkninger det har av negativ/positiv art.
Det kan vel heller være at de "eldre" lærerene du refererer til ikke har villet ta inn over seg dette og er i realiteten gått ut på dato.

Solvik sa...

Anonym, jeg mener det er urimelig at elever, altså barn, ber voksne reise til helv…. slik elever gjør i dag. For noen år siden var det utenkelig at ungdommer på skolen ba lærerne reise til en betydelig varmere plass.

Det er ingen som kan gi et godt svar på hvorfor vi har fått denne utviklingen; jeg mener det har med at foreldrene/foresatte ser mindre til barna i dag enn før på grunn av at staten spiser seg inn i barneomsorgen. Likhetstanken er mislykket.

Anonym sa...

Ut fra det du skriver i siste kommentar så skulle jo et kurs i barneoppdragelse være mer aktuelt enn noen gang. 7 av 10 ønsker faktisk et slikt kurs. Betyr det noe?
Eller er det det at det er staten som er "kursarrangør" som plager deg?

Solvik sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Solvik sa...

Jeg vil redusere statlig innblanding. Økt offentlig innbanding har ikke vært bra i barneomsorgen og jeg er redd staten/kommunene skal presentere en fasit for barneoppdragelse, en fasit som ikke finnes.

Heldigvis blir kurset latterliggjort i en stor del av det politiske miljøet. Arbeiderpartipolitikeren har heller ikke foreslått dette som tvang, selv om et sånt forslag kan komme fra enkelte miljø.

Stein sa...

Skrekk og gru er det første jeg tenker når jeg hører at staten skal arrangere kurs i barneoppdragelse. Det er frivillig, men neste skritt er at det vel at det blir obligatorisk for førstegangsfødende og til slutt ender det opp i ett lovverk om hvordan man skal oppdra barna til å bli konforme med systemet.
Det handler egentlig om å få starte å forme barn så tidlig som mulig. Da har staten full kontroll.