fredag 18. juni 2010

Alta Høyre bør være for bompenger!

Alta Høyre er imot bompenger på E6 vest for Alta. Partiet ønsker å demonstrere for saken foran kommunestyremøtet i Alta, ifølge Finnmark Dagblad.

Bompenger er prinsipielt svært fornuftig, hvis målet er at brukerne skal betale og dermed gi betydelige skattelettelser til borgerne. Dersom politikerne ikke følger selvkostprinsippet, vil det være umulig å gi store skattelettelser. Motstand mot bompenger er i kollisjon med drømmen om et samfunn der borgerne får beholde mer av egne penger.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og derfor vil jeg ha så lav skatt som overhode mulig.

Bompengeordningen er god fordi ordningen kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt: Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for varene i kassa. Helt uproblematisk og regningen overlates til brukerne.

Jeg synes Raymond Londal, leder i Alta Høyre, er en flott politiker, men denne gangen skyter han seg selv i foten. Bompenger er fornuftig og Høyre bør støtte et prinsipp om at brukerne skal betale.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som bileiere betaler vi allerede avgifter som skal brukes til bl.a. veiutbygging, sånn som årsavgift, bensinavgift osv.

Solvik sa...

Problemet er at dette er skatter som politikerne i stor grad bruker til å finansiere offentlig sektor som skoler, barnehager, kultur osv. Det går også penger til veier, men ikke så mye som bilistene betaler inn. Ingen av stortingspartiene er villige til å ta store kutt i offentlig sektor.