fredag 4. juni 2010

Nå bør Per Gunnar få selge vin

Øl og vin likestilles i reglene for fradragsrett for bevertning av forretningsforbindelser, ifølge Regjeringen.no.

--Utviklingen i norske samfunnsforhold og mat- og drikkekultur har gjort denne forskjellsbehandlingen mellom øl og vin nokså utidsmessig. Det er ikke noen gode grunner til at øl og vin skal behandles ulikt som måltidsdrikke, sier finansminister Sigbjørn Johnsen, ifølge regjeringens nettsted.

Jeg er enig. Forskjellsbehandlingen har alltid vært ulogisk. Hvis Johnsen og kollegaene i regjeringen ønsker å være konsekvente, bør butikkene få selge vin. Det er, slik finansministeren helt korrekt påpeker, ingen gode grunner for at øl og vin skal behandles ulikt som måltidsdrikke.

Ingen kommentarer: