tirsdag 29. juni 2010

Ekstremt dyrt i Norge

Den nordiske modellen som Jens Stoltenberg skryter av, er en kostbar modell for borgerne.

Norge har Europas dyreste matvarer. Vi har også, på grunn av avgifter, de høyeste prisene på tobakk og alkohol.

Det er Statistisk sentralbyrå som har publisert tallene.

Prisen på alkohol er for eksempel 134 prosent over gjennomsnittlig EU-nivå. Årsak; staten trenger avgiftspengene for å finansiere velferdsstaten.

Støtter du norsk sosialdemokratisk politikk, er du med på å flå dine venner gjennom høye priser.

Ingen kommentarer: