mandag 7. juni 2010

FrPs merkelige politikk

For meg er det uforståelig at et parti som kaller seg et liberalistisk parti ønsker skattefinansierte veger. Det er det som er realiteten når Fremskrittspartiet er imot bompenger. Fremskrittspartiet mener at for eksempel befolkningen i Tromsø, gjennom skatteseddelen, skal betale for en ny skarvbergtunnel. Merkelig!

Før helgen var en FrP-delegasjon i Nordkapp og messet om den urealistiske politikken som partiet fronter i samferdselssektoren. Bompenger er fornuftig, fordi brukerne betaler.

Ingen kommentarer: