onsdag 20. april 2011

Snoen om norsk liberalisme

Minervas eminente skribent Jan Arild Snoen skal ta for seg liberalismens historie i Norge, i to artikler. Den første finner du her.

Jan Arild Snoen er liberalist og medlem av Høyre. Jeg ble kjent med han på 90-tallet da vi begge var i Fremskrittspartiet. Han er usedvanlig dyktig, og han en nydelig dialekt.

Ingen kommentarer: