mandag 4. april 2011

Litt om Birkedal-saken

Jeg skal for første gang skrive litt om Trond Birkedal-saken, fordi han blant annet er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet. Jeg har i flere år skrevet om Birkedal på Liberaleren og har fått tips fra han om politiske saker. Vi har hatt godt forhold. Jeg håper forholdet forblir godt selv om han nå er ferdig med topposisjoner i Frp.

Jeg er én av dem som mener FrP ikke skal straffes for det Birkedal eventuelt har gjort. Trond Birkedal er som andre politikere et helt vanlig menneske med de fordelene og ulempene det gir. At politikerne er vanlige mennesker er én av grunnene til at jeg er en liberalist, og vil flytte makt fra politikerne til borgerne.

Jeg fikk tips om Birkedal-saken før den dukket opp i mediene og mens jeg var på ferie. Jeg ga tidlig beskjed om at jeg ikke ville røre saken fordi det var en sak om en mann som delte mine ideer. Jeg mener Liberaleren skal bygge opp liberalister, ikke rive dem ned. Mediene har revet Trond Birkedal i filler, uten at det foreligger en dom. I Norge er vi alle uskyldige til det motsatte er bevist. Trond Birkedal må bli dømt før vi kan dømme han.

Jeg har fulgt med saken og saken har vært diskutert på mange måter under min ferie. Mange har et forhold til Stavanger-politikeren. Heldigvis er mange av mine venner i Thailand liberale og de forventer en dom før vi kan felle Trond Birkedal.

Det han har innrømt, altså filming i egen leilighet og på eget eiendom, gir sannsynligvis en bot i en liberal rettsstat. Alvorlig nok, men langt fra så alvorlig som medieomtalen saken har fått. Veldig mange politikere har fått bøter, fordi politikerne er vanlige mennesker på godt og vondt. Få politikere er supermenn eller superkvinner med plettfritt vandel.

VG skriver i kveld at Birkedal kan fortsette som politiker ut valgperioden. Jeg synes det er naturlig, ettersom det er vanskelig å få fritak fra folkevalgte verv. Han er uskyldig til det motsatte er bevist!

Jeg forsvarer ikke det Birkedal eventuelt har gjort i egen leilighet, men jeg ber alle besinne seg. Det er lovlig å være homofil i Norge og det bør også være lovlig å ha kamera på egen eiendom, uten at jeg forsvarer hemmelig filming av gjester.

1 kommentar:

Pleym sa...

Å filme folk nakne i smug er en alvorlig integritetskrenkelse også for liberalere.

Å bevisst søke fremtredende verv for sitt parti i flere år efter at man er blitt rådet til å skaffe seg advokat grunnet varsling om utilbørlig bruk av sin lederrolle - det vitner ikke akkurat om omtanke for partiet man representerer.

Det er opp til retten å dømme, men hverken Birkedal eller FrP kan skryte på seg veldig god dømmekraft i denne saken.