lørdag 30. april 2011

Mer skatt for innbyggerne

Det stod mellom å effektivisere eller å øke skattenivået; politikerne velger økt skatt.

Nå har formannskapet i Loppa kommune vedtatt å innføre eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen. Det betyr økt skattebyrde for fiber- og kabelselskap, fiskebruk og hotelldrift i finnmarkskommunen.

--Valget er å øke inntektene eller redusere driften i kommunen, forklarer assisterende rådmann til Altaposten. Fantasiløst!

Saken skal opp i kommunestyret 13. mai.

Om noen år vil også huseierne betale eiendomsskatt i Loppa. Når viljen til å sette grenser for politikk ikke er tilstede, vil resultatet bli økt skatt.

Nordkapp har eiendomsskatt og i budsjettvedtakene har det vært bred politisk enighet om skattenivået. Høyre og FrP har i denne perioden støttet opp om skatten. Politikerne innførte eiendomsskatten nokså forsiktig, men vi har nå nådd taket staten tillater. Hvorfor? Ingen vilje til å sette grenser for politikk i noen av partiene.

Ingen kommentarer: