fredag 28. mai 2010

Styresak på bloggen

Jeg skal gjøre et unntak, nemlig å legge ut en sak fra styret i fotballgruppa på bloggen min. Hvorfor? Jeg vet ikke helt. Kanskje for at mine lesere skal forstå at vi jobber hardt med utvikling i fotballgruppa.

Styret i fotballgruppa ønsker å gi én A-lagsspiller observatørstatus i styret.

Det var på styremøtet 25. mai at styret behandlingen saken ”Klubbutvikling”. Ronny Andersen, som denne gangen representerte Finnmark Fotballkrets, var tilstede. Han fortalte om skoleringsmodulene som kretsen tilbyr klubbene i Finnmark. Styret vedtok enstemmig at fotballgruppa skal ha opplæring for styremedlemmene og tillitsmannsapparatet. Sannsynligvis kommer Finnmark Fotballkrets til Honningsvåg i høst for å arrangere kurs for fotballfolket i Honningsvåg.

Blitt mye bedre
Styret brukte også anledningen til å oppsummere arbeidet og situasjonen i organisasjonen. Alle var samstemte om at fotballgruppa har gjort gigantiske skritt i den organisatoriske utviklingen de siste årene. Likevel skal ikke fremskrittet være en sovepute for klubben.

--Jeg tror Honningsvåg har en god organisasjon sammenlignet med mange andre klubber. Det fungerer godt i klubben, sa Ronny Andersen, som denne gangen besøkte styret som representant fra kretsen.

A-laget må med
Det er vel et halvt år til fotballgruppa skal ha årsmøte og dermed valg på personer som skal utgjøre styret i klubben. Styremedlemmene var enige om at spillerne måtte inkluderes i det organisatoriske arbeidet.

--Jeg tror ikke spillerne, for eksempel A-lagsspillerne, har peiling på hva vi driver med på styrerommet, sa Odd Johnsen, leder i fotballgruppa.

Med bakgrunn i lederens innlegg på møtet, bestemte styret at A-laget skal få observatørstatus i styret med møte- og talerett.

A-laget skal i neste uke velge en spiller som skal inn i styret i fotballgruppa.

Vedtaket:
Fotballgruppa skal ha opplæring for styremedlemmene og tillitsmannsapparatet. Finnmark Fotballkrets kontaktperson i Nordkapp, Ronny Andersen, får tilbakemelding om at vi ønsker modulene i Honningsvåg med skoleringsstart i oktober.

A-laget får tilbud om en observatørrolle i styret.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Dere hadde ikke trengt å ty til eksterne foredragsholdere. Turngruppa, som må sies å være den mest veldrevne gruppa i HT&IF, kunne lært dere alt dere trenger mht. å jobbe i et styre.

Solvik sa...

Det er Finnmark Fotballkrets som ønsker at alle klubbene i Finnmark skal gjennom skoleringen. Henvendelsen kom fra kretsen, og vi er positive til henvendelsen.

Jeg er enig med deg at turngruppa er veldreven, men også at både håndballgruppa og fotballgruppa driver godt for tiden. La meg avslutte med å si at det er betydelig forskjeller mellom fotball og turning. Det er enklere å drive turngruppa i forhold til både aktiviteter og økonomi. Turngruppa er, sammen med hovedstyret, den enkleste gruppa å drive,